Giri
 
BZ DE LADK EVNDE Yazdr E-posta

Biz de Ladik'li Ahmet Aa'nn anma gününe itirak etmek için yollara düerek 'Ya nasip ya ksmet' diyerek harekete geçtik.

lk önce Konya'ya vasl olduk.

Konya'ya gidenler ilk önce Mevlana Hz ziyaretede giderler.Bu bir kaide olsa da bunun manen böyle olmadgn baz üstadlar kulagmza fsldad.

Manevi iaretlerle gelen bu duyumlara göre Mevlanaya gitmeden önce hocasn yani emi Tebrizi Hz ziyaret etmek gerekiyormu.Bizde öyle yaptk

emi Tebrizi Türbesinin etraf küçük çocuklarn futbol sahas haline gelmi.Vakti zamannda küçüklerin top, büyüklerin de yürüyü yollar olan bu yerin em Hz yakn olmak için gömülen birçok Allah dostunun mezar oldugunu kaç beer biliyor acaba. Eski zamanda bir valinin dümdüz ettii bu alan da hiç olmassa bir çift yaplarak çocuklarn top sahas olmasndan kurtulmas gerekir.

Konyallar inallah buna sahip çkarlar.

emsi Tebrizinin türbesini ortaya çkaran Ladikli Ahmet Aa oldugunu tekrar hatrlatmakta fayda var.

Sonra Hz Mevlana huzurunda bulduk kendimizi. Akabinde Sahipata,Atezbaz veli, Hacveysizade ve Ladik…

Yanmzda rehberimiz hattat ve mimar Yusuf Cokun Benefse bize anlatyor.Ladikte yaadklarn. Sonrasnda Yusuf Bey'in yaptg türbe ile karlayoruz. te Ladikli ahmet Aa karmzda selam verip niyaz ediyoruz.

Ya Hu

Türbe sevenleri ile dolup tayor. Her gelen farkl bir bilgi aktaryor.Yaadklarn duyduklarn akln ve mantgn almadg olaylar.

Sonrasnda Torununun oullarndan Ahmet bey ve Olu Rahmetli Zekeriya Bey'in olu Ahmet Elma ile birlikte Hz Hzr ile görütüü malum odasndayz.

Manevi trafik'in merkezleri olmu bir mekanda oturmak ve koyulaan sohbet halkalar. Bizden önce de birçok kii gelmi. Bu odaya ve hala da geliyorlar.Yaan dem ve anlardan naiplenmek için..

Yurtdnda gelen birçok kii ise Netpano araclla tanyp bulmular.Ladikli Ahmet Aa'y nternet'ten duymular yani

Bir de yllardan bu yana ABD'den gelen bir kii varm.Ladikli Ahmet Aa'nn sehayetlerinde tantg bir kii. Bir ABD daha sonra onlara çkm.

Bilinmeyen ve srl iler Ladikte.

Kimse sormuyor. ABD'li vatandalarn Ladik'e niye geldiini ama herkes biliyor. Bu ilerin mantksal bir açklamas yok.

Eyvallah diyoruz.

Biz olanlar duyurmaya çalyoruz.

Odada sohbetler yaplrken aklma Hereos dizisi geliyor nedense. Herkesin merakla izledii bu dizide sk sk zamanda yolculuk yaplyor,havada uçuluyor, akln alamayacag olaylar milyonlarca kii izliyor.

Konya'nn Ladik'inde bunlar normal olaylar olarak konuuluyor. Ama kimse hereos mereos bilmiyor.

Bu odada 1967 yllarnda meydana gelen Küba krizi çözülmü,

Komünist Rusya'nn en büyük liderlerin birinin ölümü planlanm ve uygulanm.

Kore savandaki olaylarn seyri deitirilmi.

Yani insanln mantk silsilesinden bakarsanz pek de inanlmas mümkün olmayan olaylar.

Ama bakyorsunuz ladik'te yaayan birçok kii bunlar anlatyor.

Camdan bakyorum

Evin etrafnda inekler otluyor

tavuklar etrafta yem bulma derdinde

Küçük çocuklar kendi oyunlarn oynuyorlar köede

Herey normal

Anadolunun bir bölgesi.

Ve bu mekanda ise yaplan iler pek normal deil.

Netpano'da daha önce yazmtm. talyan bilim adam Marconi Müslüman olarak vefat etmi ve cenaze törenine Ladikli ahmet Aa emir üzerine gidip gelmi. Bunu da o dönemdeki birçok kiiye anlatm. Onlardan dinleyen torunuda tekrar bize anlatt. Gidiimde Ladikli Ahmet Aa'nn damad ilginç bir olay anlatt.

Olay Rusya'da geçiyor. Dönemin Rus lideri yatanda uyurken etrafnda bir hoca ve dört kii beliriyor. Bu dört kiiden birisi Ladikli Ahmet Aa.

Yaptklar tek i ise hocalarnn dediini yapmak ve bana dokunmalar.

Damat olan bey bu liderin adn bilmediini söylüyor ve sadece rus Lider oldugunu belirtiyor.Kimdir bu lider olay ne bilinmiyor yani

Söyledii sadece Rus bir lider. O gün yaamn yitirmese idi gelecek günlerde insanl daha büyük felaketlerin bekleyecei anlatlm..

Aratrmalarnmda ise bir tarih karma çkyor 5 Mart 1953 günü Rus Lider Stalin yatagnda bilinmeyen bir sebepten dolay ölmütü.

Ölümünün üzerinden 55 sene geçmesine ramen hâlâ Stalin'in gerçek ölüm sebebi hakknda tartmalar devam ediyor. !!!!!!!!!!!!

Yatagnda hala nasl öldüü veya öldürüldüü bilinmeyen bir lider. Eer yaasayd Dünya'nn politikasn zulum ile sarsacak bir lider

Ladik'te söylenen emir üzerine gidip Rusya'da yaplan bir i.

Yakn zamanda'da Ortadogu'da nsan kasab olarak nitelendirilen baka bir lider'in u anda hala yar ölü yar diri can veremediini hatrlatrsak ne demek istediimiz tam anlalabilinir.

Bu bir iddia

O kadar iddialar var ki o dönemle ilgili. Ladikteki yal insanlar Dünya siyasi tarihinide yaknda biliyorlar. Ama onlarn bildikleri ise duyduklar olaylar

Mekan ve isimleri bilmiyorlar.

Kyamet Suresi bakn nasl anlatyor bu olaylar

24- O gün, öyle yüzler de vardr ki sismsiyah kesilmitir.

25- Kendisine, beli büken ilerin yaplacan anlamaktadr.

26- Hayr; can, köprücük kemiine(can boaza) gelip dayand zaman,

27- "Son müdahaleyi yapacak kim" denir. (Bunu iyiletirecek var m?)

28- Artk gerçekten, kendisi de bir ayrlk olduunu anlamtr.

29- Baca bacana dolar.(ölüm korkusundan ayaklar birbirine dolar)

30- O gün sevk, yalnzca Rabbinedir.

31- Fakat o, ne dorulam(ne dini tasdik etmi) ne de namaz klmt.

32- Ancak o, yalanlam ve yüz çevirmiti.

33- Sonra çalm satarak(yaptyla övünerek) yaknlarna gitmiti.

34- Sen buna müstahaksn(layksn), dahasna müstahaksn.

35- Yine müstahaksn, dahasna da müstahaksn. (8)

36- nsan, babo braklacan m sanr? (9)

:"Bizim sizi bo yere bir oyun ve elence olarak yarattmz ve sizin Bize döndürülüp getirilmeyeceinizi mi, zannettiniz?" (Zâriyat sûresi, 51/56);

"nsan babo braklacan m zanneder?" (Kyamet sûresi, 75/36.)

Bu topraklar bo deil

Evet Anadolu bo deil

Evliya ve ehit diyar

Anadolu Erenleri sadece Türkiye ile deil

Dünya'nn her bölgesi ile tek tek ugrayorlar.

Zaman görev zaman

Baki Günay/netpano.com

te Ladikliden beyitler

HAK DERGAHI

Hergün için bu esrâr seyredip bilmek gerek

Yüz sürüp Hak dergâhna dilerim Hak'tan dilek

Ol Rasûl dünyaya geldi Cebrâil verdi binek

Kutladlar mi'racn ins ile cinni melek

Devrân ider fâni dünya, devrider çark- felek

Hacet kaplar açk dilersen Hakk'a dilek

Ol esrarm kimse bilmez, bir murad bulmak gerek

Ol kapda çokça yalvar, Hüdâ'ya eyle dilek

Ol seher zuhur ederken çokça çekersen emek

Esrara vâkf olanlar, dilerler sana dilek

Gece gündüz alayp da kapy bulmak gerek

Ol Hüdâ yaratt seni, ol kapya çek emek

Bir gün olur kap açar, kap kapatan felek

Akln toparla baa, kolay m Hakk' bulmak

------------------------------------------------------------------

HEVÂ-YI NEFSNE UYMA

Hevâ-y nefsine uyma, günde ömrün devran eder

Gafil iken eriir mevt, ykar yumar, viran eder

Niçin ikaz almaň gönül, bu gidenler nere gider

Götürürler ol kabire, ol kabirler mekân ider

Kimseye bir söz yoktur aciz kendini ikaz eder

-------------------------------------------------

MAARA-YI DEM

Ne ibret verdin maara-y demde

Tayy- mekan verdin beni âdemde

Ikn yaras vardr sînemde

Ben bunu kazandm maara-y demde

Maara-y demdir toplant yeri

Yaradan Hüda'dr nusrat veri

Kendi halk ettii eyay görü

Bu aciz kuluna hüzünlük veri

Maara-y demdir kulun vatan

Görmedin mi sen ol yerde yatan?

Hakkn hikmetiyle ar tutan

Sancak çekip ol meydana çkan

Ol doru yolundan eriye sapma

Cidden nefsine sen hakaret yapma 
                                         

                                                                                                      BAK GÜNAY

 

 
< nceki   Sonraki >